Mijn kind valt zo vaak.

Het is te begrijpen dat een kind vaker valt wanneer het moe is. Een reden dat een kind vaker valt kan zijn dat het kind langere gewrichtsbanden heeft dan gemiddeld en dat daardoor de spieren harder moeten werken. Deze kinderen kunnen ook meer gevoelig zijn voor blessures.
Voor iedere sportactiviteit is het belangrijk dat er een goede warming-up plaatsvindt.
Een voorzorg die ook genomen kan worden is het dragen van stevig schoeisel. Met name de verbinding tussen de hak en hiel moet zeer stevig zijn. Het is niet gezegd dat het altijd dure schoenen moeten zijn.
Bij het bezoek aan de kinderfysiotherapeut wordt er nagegaan in hoeverre er lange gewrichtsbanden aanwezig zijn en verder wordt er nagegaan of de spierkracht voldoende is.
Als geheel wordt tevens de houding bekeken tijdens het staan en lopen.

Overzicht artikelen